Nabava

Pri sestavljanju jedilnikov in pripravi menijev skrbno sledimo smernicam zdravega prehranjevanja, pri čemer so osnova sveža, sezonska in raznolika živila, katerim namenjamo veliko pozornost, da ohranimo jedi hranljive, kakovostne in pestre.

Živila nam dobavlja preko 75 slovenskih dobaviteljev. Veliko od njih jih sodeluje z nami že od začetka poslovanja našega podjetja v Sloveniji. Z 10 največjimi dobavitelji naredimo preko 60 odstotkov nabav, pri 25 največjih dobaviteljih pa skoraj 90 odstotkov nakupov.

Dobavitelji Sloresta so priznana slovenska živilsko predelovalna podjetja in lokalni kmetovalci z ustreznimi certifikati kakovosti, ki omogočajo sezonske in vedno sveže sestavine ter s tem zagotavljajo kakovostno ponudbo hrane v naših restavracijah in gostinskih obratih.

Struktura nabave

Nabava v Slorestu zajema naslednje:

  • Nabavo, ki nenehno spremlja pogoje in pogodbena določila z dobavitelji.
  • Podporo operativi, kot glavni kanal za zagotavljanje zadovoljstva gostov.
  • Finančno podporo - finančna poročila za podporo poslovnim dogovorom.

NAČELA NABAVE

  • Razumeti potrebe poslovnih partnerjev in njihove poslovne cilje.
  • Izbrati dobavitelje, ki lahko zadostijo specifične potrebe Sloresta.
  • Pripraviti in podpisati vsa naročila, pogodbe in dogovore z dobavitelji, ki zagotavljajo po eni strani izpolnjevanje potreb Sloresta in po drugi strani razumevanje le-teh s strani dobavitelja.
  • Stalni kontakti z dobavitelji in prilagajanje novim situacijam.
  • Sodelovanje v planiranju proizvodnje in aktivna pomoč pri razvijanju novih proizvodov.
  • Pomoč enotam pri nabavi in selekciji proizvodov.
  • Redno ocenjevanje dobaviteljev za zagotavljanje pravočasne dobave.

Kontakt

Slorest d.o.o.
Verovškova 55a
1000 Ljubljana

01 300 42 40
info@slorest.si

Želite sodelovati z nami?

Kontaktirajte nas in v najkrajšem možnem času vas bomo kontaktirali.