Kakovost izvedbe storitve

V Slorestu se zavezujemo, da bomo gostom ponudil le tako hrano, ki je varna in čimbolj ustreza njihovim potrebam in pričakovanjem.

Timeline milestone

Leta 2002 vzpostavljeni in tudi prvič verificirani HACCP sistem.

2002
Timeline milestone

Leta 2004 vzpostavljeni Sistem ravnanja z okoljem.

2004
Timeline milestone

Leta 2005 vzpostavljeni Sistem vodenja kakovosti.

2005
Timeline milestone

Leta 2006 pridobljeni certifikat za Sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2000.

2006
Timeline milestone

Leta 2006 pridobljeni certifikat ISO 9001:2000 upoštevajoč HACCP skladno z zahtevami CAC/RPC 1-1969, 2003.

2006
Timeline milestone

Leta 2008 pridobljeni certifikat ISO 14001:2004.

2008
Timeline milestone

Leta 2009 prehod iz ISO 9001:2000 v ISO 9001:2008

2009
Timeline milestone

Leta 2011 pridobljeni EKO certifikat za pripravo jedi iz ekoloških sestavin

2011
Timeline milestone

Leta 2016 pridobljeni certifikat Zdrava izbira

2016
Timeline milestone

Leta 2018 smo pridobili certifikat ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015.

2018
Timeline milestone

Leta 2022 pridobljen simbol Prava izbira

2022

ZUNANJI IN NOTRANJI NADZOR

Zunanje nadzore nad delovanjem našega sistema kakovosti izvajajo strogi presojevalci Slovenskega inštituta za kakovost (SIQ), Inštitut Kon-cert, NLZOH in Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Slorest ima za notranji nadzor vzpostavljeno Službo kakovosti in gastronomije, kjer ekipo sestavljajo doktorji znanosti, magistri dietetike, magistri sanitarnega inženirstva, univerzitetni diplomirani inženirji živilske tehnologije, magistri inženir živilstva, magistri inženir prehrane, diplomirani inženirji živilske tehnologije, ki stalno izvajajo notranji nadzor nad izvajanjem zahtev HACCP sistema kakor tudi sistema vodenja kakovosti (ISO 9001) in sistema ravnanja z okoljem (ISO 14001) ter uporabi eko živil.

Preko teh strokovnjakov smo vključeni tudi v Slovensko združenje za klinično prehrano (SZKP), Strokovno združenje nutricistov – dietetikov, ter v združenje The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN).

 

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI

Politika kakovosti

V Slorestu se zavezujemo, da bomo klientom in gostom ponudili take izdelke in storitve (tople malice, hladne malice, varovalne malice, kosila, večerje, zajtrke, sendviče,...), ki ustrezajo njihovim zahtevam, potrebam in pričakovanjem. Naš sistem vodenja kakovosti velja za vse naše lokacije oz. gostinske obrate, pri čemer po lokacijah upoštevamo tudi posebnosti okolja, ki vplivajo na lokacijo oz. gostinski obrat ali celotno organizacijo. Našo usmerjenost v kakovost smo zaokrožili z našo vizijo, ki predstavlja našo Politiko kakovosti.

Osnovna načela naše Politike kakovosti so prepoznavanje zahtev, potreb, pričakovanj gostov in klientov, doseganje njihovega zadovoljstva ter stalno izboljševanje sistema vodenja kakovosti.

Za vzpostavljeni Sistem vodenja kakovosti po zahtevah standarda  ISO 9001:2015 nam je certifikacijska hiša SIQ podelila certifikat.

 

HACCP SISTEM

Politika varnosti živil

Osnovna načela naše Politike varnosti živil so:

  • poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo in smernicami  na področju varnosti živil,
  • spoštovanje zahtev in pričakovanj naših klientov, naročnikov in gostov ter korektno reševanje morebitnih pritožb in reklamacij,
  • redno izobraževanje zaposlenih na področju varnosti živil,
  • redno preverjanja izvajanja zahtev HACCP sistema v naših gostinskih obratih, 
  • zavzemanje za nenehno izboljševanje sistema vodenja varnosti živil,
  • sodelovanje z uradnimi inštitucijami z namenom izboljšanja varnosti živil.

 

SISTEM RAVNANJA Z OKOLJEM

Okoljska politika

Slorest s svojo dejavnostjo ne sodi med podjetja, ki predstavljajo velike onesnaževalce okolja.  Kljub temu se zavedamo pomembnosti varovanja okolja in tega, da na okolje vpliva vsak izmed nas, s svojim vsakodnevnim ravnanjem doma, v službi, na dopustu, kjer se odločamo o tem ali bo ta vpliv pozitiven ali negativen. Zato smo za vse naše dejavnosti in vse lokacije oz. gostinske obrate odgovorno okoljsko ravnanje prepoznali kot pomemben element naše uspešnosti. Določili smo naše usmeritve v odgovorno okoljsko delovanje v Okoljski politiki.

Osnovna načela naše Okoljske politike so racionalna raba energije, pitne vode, skrb za kakovost odpadnih vod, ločevanje in zmanjševanje količine odpadkov, preprečevanje onesnaževanja okolja v procesih dela, spremljanje našega položaja in vpliva v življenjskem ciklu izdelkov ali storitev, poslovanje skladno z veljavno zakonodajo ter nenehno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem. S seznanjanjem z okoljsko politiko si prizadevamo za postopen dvig okoljske kulture tako pri zaposlenih kot tudi širši javnosti.

Za vzpostavljeni Sistem ravnanja z okoljem po zahtevah standarda  ISO 14001:2015 nam je certifikacijska hiša SIQ podelila certifikat.

Kontakt

Slorest d.o.o.
Verovškova 55a
1000 Ljubljana

01 300 42 40
info@slorest.si

Želite sodelovati z nami?

Kontaktirajte nas in v najkrajšem možnem času vas bomo kontaktirali.