Kakovost izvedbe storitve

V Slorestu se zavezujemo, da bomo gostom ponudil le tako hrano, ki je varna in čimbolj ustreza njihovim potrebam in pričakovanjem.

Timeline milestone

Leta 2002 vzpostavljeni in tudi prvič verificirani HACCP sistem.

2002
Timeline milestone

Leta 2004 vzpostavljeni Sistem ravnanja z okoljem.

2004
Timeline milestone

Leta 2005 vzpostavljeni Sistem vodenja kakovosti.

2005
Timeline milestone

Leta 2006 pridobljeni certifikat za Sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2000.

2006
Timeline milestone

Leta 2006 pridobljeni certifikat ISO 9001:2000 upoštevajoč HACCP skladno z zahtevami CAC/RPC 1-1969, 2003.

2006
Timeline milestone

Leta 2008 pridobljeni certifikat ISO 14001:2004.

2008
Timeline milestone

Leta 2009 prehod iz ISO 9001:2000 v ISO 9001:2008

2009
Timeline milestone

Leta 2011 pridobljeni EKO certifikat za pripravo jedi iz ekoloških sestavin

2011
Timeline milestone

Leta 2016 pridobljeni certifikat Zdrava izbira

2016
Timeline milestone

Leta 2018 smo pridobili certifikat ISO 9001:2005 in ISO 14001:2015.

2018

ZUNANJI IN NOTRANJI NADZOR

Zunanje nadzore nad delovanjem našega sistema kakovosti izvajajo strogi presojevalci Slovenskega inštituta za kakovost (SIQ), Inštitut Kon-cert, NLZOH in Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Slorest ima za notranji nadzor vzpostavljeno Službo kakovosti in gastronomije, kjer ekipo sestavljajo doktorji znanosti, magistri dietetike, magistri sanitarnega inženirstva, univerzitetni diplomirani inženirji živilske tehnologije, magistri inženir živilstva, magistri inženir prehrane, diplomirani inženirji živilske tehnologije, ki stalno izvajajo notranji nadzor nad izvajanjem zahtev HACCP sistema kakor tudi sistema vodenja kakovosti (ISO 9001) in sistema ravnanja z okoljem (ISO 14001) ter uporabi eko živil.

Preko teh strokovnjakov smo vključeni tudi v Slovensko združenje za klinično prehrano (SZKP), Strokovno združenje nutricistov – dietetikov, ter v združenje The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN).

Kontakt

Slorest d.o.o.
Verovškova 55a
1000 Ljubljana

01 300 42 40
info@slorest.si

Želite sodelovati z nami?

Kontaktirajte nas in v najkrajšem možnem času vas bomo kontaktirali.