Novosti in nasveti

15 oktober 2022

SVETOVNI DAN HRANE

SVETOVNI DAN HRANE

16. oktobra praznujemo Svetovni dan hrane. Letošnja tema svetovnega dneva je: Nikogar ne puščamo ob strani: boljša proizvodnja, boljša prehrana, boljše okolje in boljše življenje. Tema pa se želi osredotočiti na prehod na trajnostne prehranske sisteme.

Že veliko časa vemo, da je trenutni način proizvodnje in porabe hrane na dolgi rok nevzdržen ter škodljiv tako za naravne vire, ki niso neomejeni, kot za ljudi. Tako da so spremembe nujno potrebne.

Zato letošnja tema poziva k prehodu na trajnostne prehranske sisteme. Slovenija je tako pripravila nov Strateški načrt skupne kmetijske politike s katerim želijo na dolgi rok vzpostaviti prehransko varnost, zeleni preboj in trajnostni razvoj kmetijstva, gozdarstva, živilske industrije in podeželja.

Velik problem svetovne proizvodnje hrane je tudi ta, da se hrane pridela dovolj za vse, vendar je neenakomerno porazdeljena. Največji problem za ta razkorak pa predstavlja revščina in ekonomska neenakost. Tako se odstotek podhranjenih samo še veča. Na drugi strani pa se povečuje debelost pri otrocih in ljudeh. Po podatkih iz leta 2016 je bilo predebelih ljudi kar 13,1 % in hkrati si kar 3,1 milijarde ljudi ni moglo privoščiti zdravega načina prehranjevanja. Žal se cene energije, hrane, gnojil vedno bolj višajo, kar bo še bolj prizadelo najranljivejše.

Po podatkih NIJZ je v Sloveniji način nezdravega prehranjevanja neenakomerno porazdeljen, več se ga zazna med moškimi kot med ženskami, med nižje izobraženimi in več med prebivalci vzhodne Slovenije. K razlogom za nezdravi način prehranjevanja nedvomno prispeva novodobni način življenja (neredno prehranjevanje, pretežno sedeče delo, izpuščanje obrokov).

V našem podjetju se zavedamo, da je redno prehranjevanje ključno za zdravi način življenja. Našim gostom zato nudimo zdrave, uravnotežene in kakovostne obroke skozi celo leto. Kljub vedno večjim življenjskim stroškom, ohranjamo kakovost naših obrokov.

Zavedamo se pa tudi problematike odpadne hrane in zato se z veseljem odzovemo na projekte, ki spodbujajo k pozitivnim spremembam. Tako smo v letošnjem letu sodelovali z Ekologi brez meja pri projektu Hrana svoje mesto najde, kjer smo merili odpadno hrano. Zavedamo se, da bo potrebno vedno več narediti na tem, da bo odpadne hrane čim manj.

 

VIRI:

https://www.nijz.si/sl/16-oktober-2022-svetovni-dan-hrane-vec-bi-morali-storiti-za-vecjo-dostopnost-in-prepoznavnost (oktober 2022)

https://www.gov.si/novice/2022-10-13-16-oktober-svetovni-dan-hrane/ (oktober 2022)

Želite sodelovati z nami?

Kontaktirajte nas in v najkrajšem možnem času vas bomo kontaktirali.