Novosti in nasveti

19 maj 2022

SVETOVNI DAN ČEBEL

SVETOVNI DAN ČEBEL

20. maj je Svetovni dan čebel, ki ga letos praznujemo že 5 leto zapored. Ker leto 2022 velja za evropsko leto mladih, je tudi letošnja tema svetovnega dneva čebel posvečena mladim in ohranjanju čebelarstva med mladimi. Tako želijo letos mlade nagovoriti in ozavestiti o pomenu opraševalcev in njihove zaščite ter učenja čebelarskih veščin, ki se prenašajo iz roda v rod. Pomembno je, da mlade ozaveščamo o pomenu čebel, saj na mladih stoji naša prihodnost. Poleg tega pa čebelarstvo omogoča ustvarjanje novih zelenih delovnih mest in ponuja nove priložnosti čebelarskim družinam in kmetijam za razvoj apiturizma in drugih produktov z dodano vrednostjo.

Slovenci smo s čebelami povezani že od nekdaj, saj je že Janez Vajkard Valvasor v svoji knjigi Slava Vojvodine Kranjske omenjal čebelnjake in ljudi, ki so skrbeli zanje. V 18. stoletju je Peter Pavel Glavar ustanovil prvo čebelarsko šolo v Komendi in kasneje še na Dolenjskem. S prevodom dela Razprave o rojenju čebel je vplival, da so se uvedle marsikatere tehnične novosti v čebelarstvu (vzreja matic, plemenitev matic zunaj panja in prevažanje čebel na pašo). Najbolj pa je na razvoj čebelarstva vplival Anton Janša, ki je bil prvi čebelarski učitelj na dunajskem dvoru. Postavil je temelje sodobnega čebelarstva. Svetovni dan čebel so izbrali na dan njegovega rojstva.

Na svetovni dan čebel bo organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo gostila online okroglo mizo, kjer se bodo pogovarjali o metodah za ohranjanje čebelarstva ter raznolikosti čebel in divjih opraševalcev. Udeleženci bodo razpravljali tudi o problemu hitrega upadanja pestrosti opraševalcev.

ZAKAJ SO ČEBELE TAKO POMEMBNE?

Opraševanje s čebelami in drugimi opraševalci je ena najpomembnejših ekosistemskih storitev. Pomembna je za delovanje naravnih in kmetijskih ekosistemov ter posledično za proizvodnjo hrane in biotsko raznovrstnost. Zaradi naraščajoče svetovne populacije je tudi vedno večja potreba po opraševanju. Raznolikost opraševalcev – tako čebel kot divjih opraševalcev – je ključnega pomena za zanesljivo pridelavo hrane in ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Znanstvene raziskave kažejo, da je vedno več negativnih efektov, ki vplivajo na zdravje čebel, kar ogroža njihovo zdravje. Tako je nas, da poskrbimo za ohranjanje čebel, saj številni negativni dejavniki povzročajo upad odpornosti čebel, kar vpliva na njihovo dovzetnost za bolezni in škodljivce.

Vsaka tretja žlica hrane je odvisna od opraševanja. 

To od nas zahteva dodatno skrb za njihovo preživetje, saj škodljivi dejavniki povzročajo upad odpornosti čebel, kar vpliva na njihovo dovzetnost za bolezni, škodljivce in podobno. Poleg tega je to problematično tudi z vidika varovanja in ohranjanja okolja, saj čebele spodbujajo biotsko raznovrstnost v naravi in pozitivno vplivajo na celoten ekosistem ter so dober pokazatelj stanja okolja. Slovenija je leta 2011 postala ena prvih držav v Evropski uniji, ki je prepovedala uporabo nekaterih čebelam najbolj škodljivih pesticidov.

Zavedamo se, da so čebele ključne za naš obstoj, saj brez njih našim gostom ne bi uspeli zagotavljati naše hrane. Zato se veselimo Svetovnega dneva čebel, dneva, ko se čebelam lahko samo priklonimo in zahvalimo. 😊

 

VIRI:

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/svetovni-dan-cebel/ (maj 2022)

https://www.gov.si/en/news/2022-05-06-this-years-world-bee-day-specifically-addresses-young-people/#:~:text=Since%202022%20is%20the%20European,of%20bees%20and%20beekeeping%20systems. (maj 2022)

https://www.gov.si/en/registries/projects/world-bee-day/ (maj 2022)

Želite sodelovati z nami?

Kontaktirajte nas in v najkrajšem možnem času vas bomo kontaktirali.

123movies