Novosti in nasveti

23 april 2022

DAN BREZ ZAVRŽENE HRANE

DAN BREZ ZAVRŽENE HRANE

Lani smo v Sloveniji 24. aprila obeleževali prvi slovenski dan brez zavržene hrane. 🍕🍗🍩🍉🥦

Zavržena hrana ne predstavlja problema zgolj v Sloveniji, ampak je to velik globalni problem. Svetovno se na svetu zavrže kar 2,3 milijarde ton živil na leto. Povprečen prebivalec Slovenije v svojem gospodinjstvu zavrže nekje tretjino hrane. Od tega kar 40 % predstavlja še užiten del. Zavržena hrana je v letu 2018 predstavljala kar 68 kg odpadkov na prebivalca. Vsako leto pa se ta številka samo veča. Tako so gospodinjstva odgovorna za kar polovico vse zavržene hrane v Sloveniji. Izračunali so, da gospodinjstva tako zavržejo kar 250 evrov na leto zaradi zavržene hrane. Problematično pa je to, da se zavrže hrano, ki ji je pretekel rok uporabe oziroma hrano, ki se je sploh še ni uporabilo.

Letošnji slogan dneva brez zavržene hrane je: »Nisem za stran, vzemi me v bran«. 🥦 S sloganom želijo spodbuditi, da se s hrano, ki nam ostaja, naredi nove jedi in se jo tako porabi, namesto da jo zavržemo.

Kaj lahko storimo sami?

Spodbujati moramo vsakega posameznika k zmanjševanju in preprečevanju nastanka zavržene hrane. Povečati moramo zavedanje ljudi, da začnemo s hrano ravnati premišljeno in preudarno. Z izobraževanjem vsakega posameznika se bo povečalo tudi zavedanje o pomenu zavržene hrane.

Premalo se zavedamo, koliko hrane zavržemo tekom celotne prehranske verige. Hrano, ki smo jo pridelali s trudom, vloženimi sredstvi, uporabo naravnih virov na koncu zavržemo in s tem prispevamo k povečanju toplogrednih plinov, degradaciji prsti, izginjanju številnih rastlinskih in živalskih vrst.

Pravilno shranjujmo živila, da bodo čim dlje ostala sveža. Nakupujemo hrano po naprej napisanem seznamu, da kupimo tisto, kar res potrebujemo, in da ne kupujemo z lačnimi očmi. Če imamo možnost hrano kompostirajmo ali pa jo odlagajmo v zabojnike za biološke odpadke.

Letos pa sledimo tudi sloganu: »Nisem za stran, vzemi me v bran« in hrano reciklirajmo. Ustvarimo nove recepte in porabimo, kar imamo še na zalogi.

Slorest in zavržena hrana

Kot gostinsko podjetje se zavedamo, da je zavržena hrana velik problem. Zato se v našem podjetju trudimo, da je te čim manj. Z izkušenimi zaposlenimi, ki iz prakse vidijo, kako lahko poskrbimo za čim manj zavržene hrane, se organiziramo, tako da čim bolj optimiziramo naše procese priprave hrane, da le ta ne ostaja.

Sodelovanje z Ekologi brez meja

Sodelovali smo tudi pri projektu Hrana svoje mesto najde, ki ga skupaj z Lidlom Slovenija izvajajo Ekologi brez meja. Tako smo na naši enoti v Škofji Loki merili odpadno hrano. Cilj projekta je, da se spremlja navade posameznikov, javnih ustanov in gospodarskih subjektov in se tako lahko preko opažanj naredi spremembe in se tako izboljša problematiko zavržene hrane. Sodelovanje z Ekologi brez meja nam je prineslo nove izkušnje in nov pogled na odpadno hrano.

VIRI:

https://ekosola.si/prvi-slovenski-dan-brez-zavrzene-hrane/ (april 2022)

https://www.boljsi-svet.si/hrana-ni-za-tjavendan/dan-brez-zavrzene-hrane/ (april 2022)

https://ekosola.si/hrana-ni-za-tjavendan-20-21/ (april 2022)

https://www.nasasuperhrana.si/clanek/obelezujemo-slovenski-dan-brez-zavrzene-hrane/ (april 2022)

https://ljnovice.si/2022/04/13/pred-2-slovenskim-dnevom-brez-zavrzene-hrane/ (april 2022)

https://ebm.si/glavna/web/hrana-svoje-mesto-najde (april 2022)

Želite sodelovati z nami?

Kontaktirajte nas in v najkrajšem možnem času vas bomo kontaktirali.

123movies